Uzalishaji wa Pamba Mbegu Kimkoa kwa Miaka 5 (Tani)

Uzalishaji wa Pamba Mbegu Kimkoa kwa Miaka 5 (Tani)
Uzalishaji wa Pamba Mbegu Kimkoa kwa Miaka 5 (Tani)
Mkoa Misimu
2004/05 2004/5 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
Shinyanga 88,352 204,626 234,193 82,740 128,285 220,808 174,162
Mwanza 31,306 90,974 91,871 29,087 41,814 74,744 59,637
Mara 11,349 24,128 28,288 4,734 13,081 53,282 10,986
Kagera 3,476 7,091 14,197 1,992 4,257 2,559 4,700
Tabora 4,332 10,560 5,089 9,997 11,698 13,451 15,650
Kigoma 62 542 697 208 238 412 294
Singida 39 481 484 507 581 1,641 1,336
Manyara 224 829 781 404 540 898 172
Morogoro 523 1,948 875 852 98 299 33
Kilimanjaro 36 26 6 11 23 84 6
Pwani 33 190 45 12 48 83 19
Tanga 70 140 58 41   157 3
Iringa 17 54 7   1 23 4