Uzalishaji na Thamani ya Mauzo ya Pamba Nje ya Nchi

Uzalishaji na Thamani ya Mauzo ya Pamba Nje ya Nchi / Cotton Production and Export RevenueUzalishaji na thamani ya mauzo nje ya nchi
Msimu Uzalishaji Mauzo
nje
Thamani US $ % Mauzo nje
1999/00 196,000 173,465 31,864,357.05 89
2000/01 228,203 175,270 33,703,133.00 77
2001/02 281,132 205,563 35,229,468.00 73
2002/03 347,193 269,105 42,657,310.58 72
2003/04 258,807 190,678 42,331,027.07 63
2004/05 632,497 464,202 91,247,554.15 73
2005/06 697,390 544,227 116,102,918.45 78
2006/07 241,833 116,461 25,273,122.00 48
2007/08 371,596 174,109 47,111,038.30 47
2008/09 678,007 273,468 62,790,950.54 40
2009/10 494,448 277,417 59,141,713.42 56