Uzalishaji na Thamani ya Mauzo ya Pamba Nje ya Nchi